Skonto atlaides

Ja klienta grāmatvedības reģistru skaits pārsniedz 60 gab, viena kalendārā mēneša ietvaros un klients savlaicīgi iesniedz grāmatvedības uzskaites nepieciešamos dokumentus, tad ar nākamo rēķinu piešķiram Skonto atlaidi  2% apmērā kā arī 3% apmērā, ja klients mūsu izrakstīto rēķinu apmaksā trīs darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.