Pakalpojumi

Mēs sniedzam grāmatvedības pakalpojumus:

Darījumos:

Nozarēs:

Reģistros

•    Latvijā
•    Eiropas savienības valstīs
•    Trešajās valstīs

•    Celtniecībā
•    Nekustamos īpašumos
•    Kokmateriālu vairumtirdzniecībā/mazumtirdzniecībā
•    Rūpniecības preču vairumtirdzniecībā/mazumtirdzniecībā
•    Pārtikas preču vairumtirdzniecībā/mazumtirdzniecībā
•    Sabiedriskā ēdināšanā
•    Pakalpojumos
•    Loģistikā

•    Ieņēmumu/izdevumu uzskaitē
•    Debitoru/kreditoru uzskaitē
•    Algu aprēķinā
•    Bankas uzskaitē
•    Pamatlīdzekļu uzskaitē
•    Kases uzskaitē
•    Avansa norēķinu uzskaitē

Un vēl: nodokļu optimizācijā, pārstāvībā valsts iestādēs, lēmumu pārsūdzēšanā Valsts Ieņēmumu Dienestā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību ( SIA ) un individuālo komersantu ( IK ) dibināšanas dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā, iekšējā auditā, gada un ikmēneša pārskatu sagatavošanā un iesniegšanā valsts iestādēs elektroniskā deklarēšanas sistēmā ( EDS ), konsultācijās, operatīvo bilanču sagatavošanā,  Jūsu uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrādē, pirmdokumentu pārbaudē, apstrādē un reģistrācijā.