SIA dibināšana

Cik ilgā laikā SIA, HAMERWERK sagatavo dokumentus iesniegšanai UR?

Vienas stundas laikā Jūsu dokumenti jauna uzņēmuma reģistrācijai būs gatavi, kas maksā EUR 71 + PVN.