Cenas

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu apmaksa tiek noteikta pēc klienta uzņēmuma attaisnojuma dokumentu skaita (skatīt tabulā) un darījumu sarežģītības pakāpes. Uzņēmuma realizācija, grāmatvedības pakalpojumu cenu neietekmē!

Darba apraksts

Darījumu skaits

Pakalpojumu cena EUR

Grāmatvedības reģistri

0-20

 26,00

Grāmatvedības reģistri

21-40

48,00 

Grāmatvedības reģistri

41-60

68,00 

Grāmatvedības reģistri

61-90

98,00

Grāmatvedības reģistri

91-120

131,00

Grāmatvedības reģistri

121-150

164,00

Grāmatvedības reģistri

151-180

196,00

Grāmatvedības reģistri

181-210

229,00

Grāmatvedības reģistri

211-240

262,00

Grāmatvedības reģistri

241-270

295,00

Attaisnojumu dokumentu skaitam mēnesī pārsniedzot 270, ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu maksa tiek noteikta vienojoties