Minimālā mēneša darba alga un minimālā stundas tarifa likme

Minimālā mēneša darba alga 2016. gadā ir 370 eur

Plānots, ka no 2016.gada 1.janvāra minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros - 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā - būs 370 eiro

Ministru kabineta noteikumi Nr.1096 Izdoti saskaņā ar Darba likuma 61.panta otro daļu

Ar 2011. gada 01. janvāri stājas spēkā noteikumi, kas nosaka minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros un minimālo stundas tarifa likmi:

  • Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 200 latu. Minimālā stundas tarifa likme ir 1,189 lati.
  • Pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir 1,360 latu.
  • Darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme ir 1,360 latu.
  • Mēnesī, kurā darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, darbiniekiem, kuriem nolīgta laika algas sistēma ar minimālo stundas tarifa likmi un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, darba algu nosaka minimālās mēneša darba algas apmērā, aprēķināto darba algu palielinot par starpību starp aprēķināto darba algu un šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu.
  • Darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda algas sistēma normāla darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, bet kuriem aprēķinātā darba alga ir mazāka par šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu, darba algu palielina par starpību starp aprēķināto darba algu un šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu.
  • Ja darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa par darbu normāla darba laika ietvaros un tā ir aprēķināta mazāka par šo noteikumu 2.punktā noteikto minimālo mēneša darba algu, to palielina par starpību starp aprēķināto vidējo izpeļņu un šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu.