Grozījumi likumā attiecībā uz patentmaksas maksātājiem

Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Maksātājs iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu vietā var izvēlēties maksāt patentmaksu, ja viņa ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedz likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteikto slieksni, kas paredz pienākumu reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (LVL 10'000 12 mēnešos), un ja viņš nenodarbina citas personas, attiecībā uz šādām saimnieciskās darbības jomām:

- ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;

- apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;

- amatniecības izstrādājumu no koka, salmiem, māla, stikla vai akmens izgatavošana;

- floristika;

- fotografēšanas pakalpojumi;

- skaistumkopšanas pakalpojumi;

- privātie mājsaimniecības pakalpojumi;

- mājas aprūpes pakalpojumi;

- meža un pļavu velšu vākšana (sēņošana, ogošana vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšana).

Maksātājs var izvēlēties maksāt patentmaksu, ja atbilstoši paša maksātāja prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu taksācijas gadu) nepārsniegs likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteikto slieksni, kas paredz pienākumu reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, vienlaikus nevar būt fiksētā nodokļa maksātājs.

Kārtību, kādā reģistrē patentmaksas maksātāju, maksā patentmaksu, kā arī saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā patentmaksu, patentmaksas apmēru sadalījumā pa profesijām un darbībām, kas saistītas ar meža un pļavu velšu vākšanu, un saimnieciskās darbības ierobežojumus patentmaksas maksātājam nosaka Ministru kabinets.

Likuma 15.pants ir papildināts ar jaunu sesto daļu, kura nosaka, ka patentmaksas apmērs atkarībā no saimnieciskās darbības jomas, par kurām maksātājs var veikt patentmaksu, ir no 30 līdz 120 latiem mēnesī.

Likuma 26.pants ir papildināts ar sesto daļu, kura nosaka, ka patentmaksa tiek ieskaitīta budžetā šādā sadalījumā:

67 procenti – valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā;

33 procenti – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā.